Tình yêu này giống như gió thoáng qua
Gió đi rồi cũng chẳng bao giờ quay trở lại…

Tình yêu này giống như gió thoáng qua
Gió đi rồi cũng chẳng bao giờ quay trở lại…

  1. dandellion89 reblogged this from latotahaba
  2. buonmotcoi reblogged this from gocnhotrongtim
  3. maruko-meou reblogged this from gocnhotrongtim
  4. keoobonqq reblogged this from gocnhotrongtim
  5. gocnhotrongtim reblogged this from latotahaba
  6. latotahaba posted this